Prijzen

De prijzen zijn afhankelijk van de vraag, afstand, complexiteit en formaat en materiaal van afdrukken. Hieronder een indicatie van de verschillende onderdelen op grond waarvan ik een nadere inschatting zal maken na het intakegesprek. 

1. Voorbereiding:

  • Telefonisch contact (15 min.) is gratis
  • Intakegesprek (60 min.) is € 50,-
  • Extra; bijvoorbeeld voor een langer gesprek, het maken van aanvullende foto's of het digitaliseren van foto's: € 15,- per kwartier
  • Reiskosten minder dan 20 km. gratis, meer dan 20 km. € 0,40 p/km.

Na betaling van de genoemde voorbereidingskosten, bij wijze van aanbetaling, en het aanleveren van de foto's start ik met het levensbeeld. 

2. Maken levensbeeld:

  • Minimaal € 450,- (3 afbeeldingen)
  • Iedere afbeelding extra € 100,-
  • Maximum van 8 foto's = € 950,-

3. Afdrukken:

Afhankelijk van formaat en materiaal. Een indicatie volgt z.s.m.:

  • Canvas
  • Hout 
  • Glas 

De totale factuur wordt betaald nadat het levensbeeld digitaal af is en voordat het levensbeeld daadwerkelijk afgedrukt wordt.